Θειώδες νάτριο

Θειώδες νάτριο

Γεια σας, ελάτε να συμβουλευτείτε τα προϊόντα μας!
 • Sodium Sulfite

  Θειώδες νάτριο

  Εμφάνιση και εμφάνιση: λευκό, μονοκλινικό κρύσταλλο ή σκόνη.

  CAS: 7757-83-7

  Σημείο τήξης (): 150 (αποσύνθεση απώλειας νερού)

  Σχετική πυκνότητα (νερό = 1): 2.63

  Μοριακός τύπος: Na2SO3

  Μοριακό βάρος: 126,04 (252,04)

  Διαλυτότητα: Διαλυτό στο νερό (67,8 g / 100 mL (επτά νερό, 18) °C), αδιάλυτο σε αιθανόλη κ.λπ.