Υδροξείδιο του βαρίου

Υδροξείδιο του βαρίου

Γεια σας, ελάτε να συμβουλευτείτε τα προϊόντα μας!
 • Barium Hydroxide

  Υδροξείδιο του βαρίου

  Χημικός τύπος: Ba (OH) ₂

  Μοριακό βάρος: 171,35

  Σημείο τήξεως: 78 ℃ (Οκταϋδρικό)

  Σημείο βρασμού: 780 ℃

  Διαλυτότητα: Διαλυτό

  Πυκνότητα: 2,18 g / cm μετά

  Εμφάνιση: Λευκή σκόνη

  Αλκαλικό: ισχυρή αλκαλικότητα

  Σημείο τήξεως καθαρού προϊόντος: 408 ℃ min

  Διαλυτότητα: 3,89 g στα 20 ℃

  Κωδικός ΕΣ: 28164000

  Αγγλική ονομασία: Barium Hydroxide

  Άλλα αγγλικά ονόματα: Barium Hydroxide Octahydrate, Barium Hydroxide Monohydrate.